Lid worden

Wil je je inzetten voor een vereniging die véél meer is dan enkel een hengelclub?  Dat kan vanaf nu!


Wenst u lid te worden van de vereniging dan kan u gerust op deze pagina bevestigen, voorzien van een kleine motivatie waarom u graag deel wenst uit te maken van de vereniging, en uw persoonlijke gegevens: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoon.


Lidgelden worden bepaald aan de hand van bij welke Federatie u wenst aan te sluiten.


Tarieven 2021

Vliegvissers : 50€/jaar (aansluiting FVV + SVV inclusief sportverzekering en  2x magazine 'De Vlaamse Vliegvisser)

Roofvissers  :   42€/jaar (aansluiting VRF + SVV Inclusief sportverzekering)

Witvissers :  38€/jaar (aansluiting Oostvlaamse Witvisfederatie + SVV inclusief sportverzekering).

Karpervissers : Mits lidmaatschap van het VBK kan worden voorgelegd (verplicht), kun je lid worden voor 38€/jaar (Aansluiting SVV inclusief sportverzekering)

Stewards: Voor stewards met een attest van Sportvisserij Vlaanderen bestaat een aparte regeling tot lidmaatschap.  Contacteer ons hierover.


Als vereniging willen we ook sterk inzetten op de jeugd, we willen het vissen bij hen populair maken en betrekken bij het beheer van hun toekomstige hengelwaters. Zo zal jeugd (-16 jaar) gratis kunnen aansluiten bij de vereniging, dit mits begeleiding van een aangesloten volwassene, en wordt enkel een aansluitng bij Sportvisserij Vlaanderen verplicht (inzake verzekering) van 10€/jaar. Op deze manier wordt een voordeeltarief voorzien voor hen, zodat de drempel al iets kleiner wordt.  Want de jeugd is de toekomst!


Het programma voor 2021 vind je op de pagina "Agenda Leden"


Tot binnenkort!

AANMELDING VOOR LIDMAATSCHAP